27 | 09 | 2018
A+
A-

PTAC konstatē pārkāpumus dzelzsbetona izstrādājumu ražotnē

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) tirgus uzraudzības pasākumu ietvaros veica pārbaudi SIA “SATIS”, reģ.Nr.40003108492 (turpmāk – Sabiedrība) piederošajā dzelzsbetona izstrādājumu ražotnē Gaujas ielā 24/21, Vangažos, Inčukalna novadā.

Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Sabiedrība ražo un piedāvā Latvijas tirgū dažādus dzelzsbetona izstrādājumus – kāpnes, dobās plātnes, sijas, rīģeļus, kolonnas (turpmāk – Būvizstrādājumi) un transportbetonu, kuriem nav veikts normatīvajos aktos noteiktais atbilstības novērtējums. Proti, ražošanas procesa kontroles novērtējumā nav iesaistīta paziņotā institūcija (Būvizstrādājumiem) un akreditētā sertifikācijas institūcija (transportbetonam), līdz ar to deklarētās ekspluatācijas īpašības nav noteiktas korekti un nav noturīgas. Šādu izstrādājumu izmantošana būvē var negatīvi ietekmēt būves pamatprasības, piemēram, stiprību un stabilitāti.

Būvizstrādājumus Latvijas tirgū ir piegādājusi un piedāvājusi ne tikai Sabiedrība, bet arī šādi komersanti – SIA “SATIS PREFAB”, reģ.Nr.40103056036 un SIA “SATIS GRUPA”, reģ.Nr.40003445171.

Pilnu rakstu lasīt šeit.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X