26 | 02 | 2018
A+
A-

Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Avotu un Grīziņkalna apkaimē ir apstiprināts jauns Būvvaldes Padomes reglaments

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X