25 | 02 | 2021
A+
A-

Vilnis Ķirsis: “Inženiertīklu turētāju padomes mērķis ir panākt koordinētu rīcību Rīgas infrastruktūras attīstības procesā”

Lai veicinātu sadarbību starp inženiertīklu turētājiem komplicētu un pilsētai nozīmīgu inženierbūvju saskaņošanā un izbūvē, Rīgas pilsētas pašvaldībā pēc vairāku gadu pārtraukuma atjaunota Inženieru padomes darbība, padomes organizēšanas funkcijas deleģējot Rīgas pilsētas būvvaldei. Šodien, 25. februārī, aizvadīta pirmā Inženieru padomes sēde, inženiertīklu turētājiem vienojoties par risinājumiem Aleksandra Čaka ielas rekonstrukcijas izmaiņu projektā.

Lai arī kopš 2020. gada 1. janvāra visa no jauna ierosinātas būvniecības dokumentācijas aprite tiek īstenota elektroniski būvniecības informācijas sistēmā, līdz ar to iesniegtā informācija vienlaicīgi pieejama pilnīgi visiem būvniecības procesa dalībniekiem, ir situācijas, kad inženiertehnisko risinājumu saskaņošana bez inženiertīklu turētāju savstarpēju diskusiju veikšanas ir laikietilpīga un brīžiem neproduktīva. Rīgas pilsētā inženiertīklus uztur vairāk kā 20 inženiertīklu turētāji un būvniecības ieceru saskaņošana ar tiem aizņem ievērojamu laiku no būvniecības ieceru izstrādes.

“Mēs visi esam bijuši par lieciniekiem tam, cik ilgi Rīgā tiek atjaunoti tilti, rekonstruētas maģistrālās ielas un īstenoti citi pilsētai svarīgi infrastruktūras un inženierbūvju projekti. Šādas Inženiertīklu turētāju padomes izveide ir vēsturisks solis, jo ļaus novērst nekoordinētu darbību starp iesaistītajām pusēm un veicinās sarežģītu inženiertehnisko risinājumu izskatīšanu un saskaņošanu”, būvniecības procesa dalībnieku sadarbības nozīmīgumu akcentē Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.

Domes vadībai piekrīt arī Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Jānis Belkovskis: „Vērtējot lielo infrastruktūras un investīcijas objektu, tajā skaitā Zaļā koridora projektu attīstību, secināms, ka problēmas nereti sākas jau plānošanas un projektēšanas stadijā, inženiertīklu turētājiem izsniedzot savstarpēji pretrunīgus  un nesalāgotus risinājumus, tādējādi krietni apgrūtinot ieceru tālāku sekmīgu attīstību. Ņemot vērā minēto, sadarbībā ar Rīgas domi esam nākuši klajā ar iniciatīvu uzņemties vidutāja lomu un organizēt ciešāku sadarbību starp visiem tehnisko noteikumu izdevējiem, nodrošinot iespēju visiem pie viena galda izskatīt būtiskākos ar būvniecības ieceru saskaņošanu saistītos jautājumus.”

Paredzēts, ka Inženiertīklu turētāju padomes sēdes turpmāk tiks organizētas ar noteiktu regularitāti, nozīmīgu inženierbūvju saskaņošanā pulcinot vienkopus gan pašvaldības, gan valsts tehnisko noteikumu izdevējus.

Informāciju sagatavoja Rīgas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns, e-pasts: edgars.butans@riga.lv, tālrunis: 67012828

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X