08 | 05 | 2021
A+
A-

Rīgas būvvalde bez saskaņošanas atļaus Latvijas Pastam veikt paku izsniegšanu no teltīm

Apzinoties izaicinājumus ar apmeklētāju apkalpošanu tirdzniecības ierobežojumu laikā, Rīgas pilsētas būvvalde līdz minēto ierobežojumu beigām lēmusi atļaut Latvijas Pastam organizēt paku izsniegšanu no speciāli šim mērķim paredzētām teltīm ārpus pasta nodaļu telpām, neprasot saskaņojumu šādu darbību veikšanai.

Ministru kabinets patlaban ir noteicis ierobežojumus tirdzniecības dalībnieku skaitam tirdzniecības vietā, t.i., vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Šie ierobežojumi ietekmē arī Latvijas Pasta darbību.

Ņemot vērā, ka pandēmijas laikā būtiski pieaudzis pieprasījums pēc Latvijas Pasta sniegtajiem pakalpojumiem, lai tiktu nodrošināta visu klientu savlaicīga apkalpošana un pasta paku izsniegšana, būvvalde lēmusi uz ierobežojumu laiku atļaut Latvijas Pastam veikt sūtījumu izsniegšanu ārpus pasta nodaļu telpām no īpaši šim mērķim paredzētām teltīm, to platībai nepārsniedzot 60 m2. Teltis drīkstēs izvietot  bez saskaņošanas ar būvvaldi.

Lai arī saskaņojums ar būvvaldi nebūs nepieciešams, Latvijas Pastam būs jāievēro, lai, izvietojot teltis, sūtījumu izsniegšanas punkti netraucē gājēju un satiksmes plūsmai, un nenorobežo ēkas evakuācijas izejas. Beidzoties iepriekš minētajiem ierobežojumiem, izvietotās teltis būs jādemontē.

Informāciju sagatavoja: Rīgas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns, e-pasts: edgars.butans@riga.lv, tālrunis: 29837421

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X