03 | 02 | 2021
A+
A-

Rīgas pašvaldība ar izsoles palīdzību risinās vides reklāmas stendu jautājumu sakārtošanu

attēls, kurā attēlots reklāmas stendsRīgas dome sadarbībā ar Rīgas pilsētas būvvaldi izsludinājusi pirmo izsoli par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību iegūšanu vides reklāmas stendu izvietošanai.

Izsolē pretendenti aicināti pieteikties uz 80 pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu daļām, izvietojot tajās vienota dizaina vides reklāmas stendus. Nekustamā īpašuma nomas līgums ar izsolē uzvarējušo komersantu tiks slēgts uz laika periodu līdz desmit gadiem.

“Šī izsole ir solis uz priekšu uz vides reklāmas jautājumu sakārtošanu pilsētā – gan atrisinot zemes nomas jautājumu, gan paredzot vienotu dizainu reklāmas stendiem. Šī ir arīdzan iespēja jauniem spēlētājiem ienākt šajā tirgus segmentā,” norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, sākotnējās nomas maksas apmērs par nomas objektiem noteikts 42 096 eiro gadā.

Pieteikums dalībai izsolē noformējams rakstiskā veidā un līdz 1. martam, plkst. 13.00, iesniedzams Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldē, 102. kabinetā, Daugavpils ielā 31, Rīgā.

Saņemto pieteikumu atvēršana tiks veikta 3. martā plkst. 13.00 Rīgas Austrumu izpilddirekcijas 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31, Rīgā. Pretendenti tiks aicināti pieteikumu atvēršanā piedalīties arī attālināti ar Microsoft Teams starpniecību. Pieteikumu atvēršana būs atklāta un izsoles gaita tiks protokolēta.

Būvvalde skaidro, ka šī izsole ir nozīmīgs solis uz priekšu vides reklāmas jautājumu sakārtošanu pilsētā, kas nodrošinās gan vienota dizaina risinājumus, gan normatīviem aktiem atbilstošu un caurspīdīgu izsoles procedūru. Nomas objektu iznomāšanas mērķis ir panākt harmoniskas pilsētvides konceptam atbilstošu vides reklāmas stendu izvietošanu. Plānots būtiski samazināt gan esošo stendu izmērus, gan noteikt vienotu stendu dizainu, pielāgojot tos Rīgas vēsturiskās apbūves prasībām. Tāpat izsoles mērķis ir sekmēt pašvaldībai piederošo īpašumu daļu sakārtošanu, vienlaikus dodot iespēju šajā tirgus segmentā ienākt jauniem spēlētājiem. Lai panāktu visatbilstošākos pilsētvides risinājumus, piedāvāto vietu analīze tika veikta, konsultējoties gan ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, gan Latvijas valsts ceļiem un citām iesaistītajām institūcijām.

Tāpat 2021. gada jūnijā un oktobrī spēku zaudē šobrīd esošie tīkla reklāmas līgumi esošajiem vides reklāmas uzņēmumiem uz vairāk kā 700 reklāmas objektiem, kas izvietoti uz pašvaldības zemes.

Kopumā šī gada laikā plānots izsludināt izsoles uz 400-500 reklāmas objektu vietām pilsētā, samazinot kopējo reklāmas objektu skaitu uz pašvaldības zemes par aptuveni 20-30%.

Detalizētāka informāciju par izsoli un tās noteikumiem pieejama Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā šeit, kā arī tīmekļvietnē https://www.riga.lv/lv .

attēls ar reklāmas objektu ar piesaisti zemei dizainu un parametriem

Informāciju sagatavoja Rīgas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns, e-pasts: edgars.butans@riga.lv, tālrunis: 67012828; Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālrunis: 67026231, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X