15 | 10 | 2015
A+
A-

Rīgas pilsētas būvvalde informē: iesniegumus Pilsētvides dizaina pārvaldei iespējams iesniegt arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Austrumu izpilddirekcijā

Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvalde kopš 2015. gada marta atrodas un apmeklētājus pieņem Austrumu izpilddirekcijā, klientu ērtībām piedāvājam iespēju iesniegumus, kas adresēti Pilsētvides dizaina pārvaldei, iesniegt ne tikai Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, bet arī Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centā Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31.

Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Daugavpils iela 31 iespējams iesniegt sekojošus iesniegumus:

  • Reklāmas/reklāmas objekta bez piesaistes zemei, projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana (Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (Veidlapa Nr. BV_154));
  • Iesniegumu par afišu izvietošanas nodrošināšanu (Iesniegums afišu izvietošanai (Veidlapa Nr. BV_142));
  • Iesniegumu lēmumam par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai/telpu grupai izsniegšanu (Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienībai / ēkai (Veidlapa Nr. BV_143));
  • Iesniegums izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi izsniegšanai (Iesniegums izsniegt izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi (Veidlapa Nr. BV_147)).

Veidlapas pieejamas Būvvaldes mājaslapā, sadaļā Veidlapas

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X