13 | 04 | 2017
A+
A-

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka 06.04.2017. ir apstiprināts jauns Būvvaldes Padomes reglaments, kas paredz korekcijas Padomes darba kārtībā

Būvvalde ir pārskatījusi un reorganizējusi Padomes darbību ar mērķi padarīt to efektīvāku. Primāri ir pārvērtēti kritēriji attīstības priekšlikumu virzīšanai izskatīšanā Padomē, lai samazinātu izskatāmo jautājumu skaitu un tādējādi samazinātu ieceres izskatīšanas laiku Būvvaldē. Pārskatīta arī Padomes sēžu regularitāte, turpmāk paredzot tās organizēt katru nedēļu – trešdienā. Savukārt ņemot vērā, ka nepieciešamības gadījumā Padomes locekļiem turpmāk ir paredzētas tiesības pieaicināt Padomes sēdē piedalīties attīstības priekšlikumu ierosinātājus, lai prezentētu attīstības priekšlikumus, kā arī citus Rīgas domes struktūrvienību darbiniekus, ja tas nepieciešams un iepriekš ticis saskaņots ar Padomes priekšsēdētāju, turpmāk netiks veiktas Padomes sēžu videotiešraides un videoieraksti.

Ar Padomes sēžu darba kārtību personas var iepazīties Būvvaldes mājas lapā, kur informācija tiks publicēta ne vēlāk kā 12 stundas pirms Padomes sēdes. Savukārt Padomes sēdē pieņemtie lēmumi tiks publicēti ne vēlāk kā līdz nākamās pirmdienas plkst. 12:00.

Padomes sastāva izmaiņas netiek paredzētas. Arī turpmāk tajā piedalīsies ne tikai Būvvaldes pārstāvji, bet arī Rīgas pašvaldību aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors vai direktora vietnieks un pārstāvji no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X