21 | 05 | 2021
A+
A-

Rīgas pilsētas būvvalde izsludinājusi cenu aptauju par sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju un labiekārtojuma elementu dizaina izstrādi

Rīgas pilsētas būvvalde līdz šī gada 28. maijam aicina pieteikties cenu aptaujai par sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju un labiekārtojumu elementu dizaina izstrādi. Ar aptaujas uzvarētāju tiks slēgts līgums par summu, kas nepārsniegs 10 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Cenu aptaujai aicināti pieteikties kandidāti, kas ieguvuši izglītību mākslas, dizaina vai arhitektūras jomā un piedalījušies vismaz trīs vides dizaina projektu izstrādē un realizācijā, savukārt par priekšrocību tiks uzskatīts, ja kandidāts būs ieguvis vides dizainera vai arhitekta kvalifikāciju.

Lai piedalītos cenu aptaujā, kandidātiem atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas pieejama šeit, līdz šī gada 28. maijam jāsagatavo un jāiesniedz izmaksu piedāvājums dizaina skiču, projektēšanas un tehnisko rasējumu izstrādei. Tāpat kandidātiem jāiesniedz pieredzes apliecinājums  – līdz šim īstenoto darbu portfolio, un vismaz 3 pozitīvas atsauksmes par līdzvērtīgu projektu realizāciju.

Visus pieturvietu labiekārtojuma elementus paredzēts veidots vienotā stilā, atspoguļojot Rīgas pilsētas identitāti. Elementu dizainam būs jābūt lakoniskam, mūsdienīgam un iederīgam pilsētvidē, vienlaikus popularizējot sabiedriskā transporta lietošanu, padarot to ērtāku un patīkamāku pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Pieturvietu dizains nedrīkstēs konkurēt ar vēsturisko mantojumu un tiešā tuvumā esošiem arhitektūras pieminekļiem vai novērst uzmanību no tiem.

Atgādinām, ka Rīgā turpmāko gadu laikā plānots nomainīt visas tehniski un funkcionāli novecojušās sabiedriskā transporta pieturvietas, aizstājot tās ar ērtākām un mūsdienu prasībām atbilstošākām pieturvietām, kā arī uzstādīt jauna dizaina pieturvietu nojumes vietās, kur tās līdz šim nav bijušas vispār. Aprīļa sākumā darbu pie pieturvietu dizaina izstrādes un iepirkumu organizēšanas ar pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka V. Ķirša izdotu rīkojumu uzsāka īpaši šim mērķim izveidota darba grupa.

Detalizētāka informācija par cenu aptauju sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju un labiekārtojuma dizaina izstrādei pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja: Rīgas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns, e-pasts: edgars.butans@riga.lv, tālrunis: 29837421.

Tehniskā specifikācija
Sludinājums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X