23 | 03 | 2021
A+
A-

Saskaņojumi ar ēkas kopīpašniekiem

Plānojot būvniecību, saskaņojumu saņemšana no ēkas kopīpašniekiem ir neatņemama būvniecības procesa sastāvdaļa. Noskaidro sava dzīvokļa tiesisko statusu un uzzini, kāds saskaņojumu apjoms nepieciešams Tavā gadījumā.

infografikas attēls par saskaņojumiem ar ēkas kopīpašniekiem

Ja ēka sadalīta dzīvokļu īpašumos:

  • Dzīvokļa īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmatā (izplatītākā īpašumtiesību forma).
  • Ja pārbūves rezultātā tiek skartas nenesošas konstrukcijas (nenesošas starpsienas), saskaņojums ar kaimiņiem nav nepieciešams.
  • Ja pārbūves rezultātā tiek skartas kopīpašumā esošas daļas (fasāde, jumts, nesošas konstrukcijas u.c.), nepieciešams 50%+1 dzīvokļu īpašnieku saskaņojums.
  • Ja dzīvoklim tiek pievienota daļa no koplietošanas telpas vai pārbūves rezultātā no dzīvokļa tiek atdalīta telpa, kas kļūst par koplietošanas telpu, nepieciešams 100% dzīvokļu īpašnieku saskaņojums.

Ja ēka sadalīta domājamās daļās:

  • Zemesgrāmatā noteiktas īpašuma tiesības nevis uz konkrētu dzīvokli, bet domājamām daļām no visa kopīpašuma.
  • Veicot būvniecību īpašumā, kas sadalīts domājamās daļās, nepieciešams 100% kopīpašnieku saskaņojums.
  • Dzīvokļa pārdošanas gadījumā pirmpirkuma tiesības ir pārējiem ēkas kopīpašniekiem.

Izaicinājumi:

  • Grūtības saņemt nepieciešamo saskaņojumu skaitu.
  • Saskaņojuma (paraksta) devēja tiesiskais statuss (pārbaudīt, vai saskaņojuma devējs ir dzīvokļa īpašnieks).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X