15 | 03 | 2021
A+
A-

Telpu apvienošana

Dzīvojamās istabas apvienošana ar virtuvi.

  • Ja abas telpas atdala nenesoša siena, nepieciešams izstrādāt un Būvvaldē saskaņot apliecinājuma karti (saskaņojums ar kaimiņiem nav nepieciešams).
  • Ja atdalošā siena ir nesoša, telpu apvienošana iespējama, izstrādājot būvprojektu (nepieciešams 50%+1 dzīvokļu īpašnieku saskaņojums).

Tualetes apvienošana ar vannas istabu

  • Tualetes un vannas istabas atdalošā siena parasti ir nenesoša, līdz ar to telpu apvienošanu iespējams veikt, izstrādājot apliecinājuma karti.
  • Saskaņojums ar kaimiņiem nav nepieciešams, izņemot gadījumus, kad tiek mainīts vannas istabas novietojums (ja vannas istaba tiek izvietota virs apakšējā dzīvokļa dzīvojamās istabas, nepieciešams apakšējā dzīvokļa īpašnieka saskaņojums).

Lodžijas pievienošana guļamistabai

  • Ja guļamistabas un lodžijas apvienošanas rezultātā tiek likvidēta atdalošā siena, nepieciešams 50%+1 dzīvokļu īpašnieku saskaņojums.
  • Lodžijas pievienošanu dzīvojamai istabai var veikt, izstrādājot būvprojektu.

Pēc telpu apvienošanas būvdarbi jānodod ekspluatācijā, jāveic telpu kadastrālā uzmērīšana.
Ja īpašums sadalīts domājamās daļās, skarot ēkas nesošās konstrukcijas, nepieciešams 100% dzīvokļu īpašnieku saskaņojums.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X