11 | 10 | 2018
A+
A-

VARAM izdevusi būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Ministrija) saskaņā ar Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6. panta ceturtajā daļā noteikto, pildot Būvniecības likuma 12. panta trešās daļas 1., 3., 4., 5., 5.2, 6., 9. un 10. punktā noteiktās būvvaldes funkcijas, izvērtēja SIA “Taktila” iesniegto būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā.

Ievērojot minēto, Ministrija 2018. gada 9. oktobrī pieņēma lēmumu izsniegt būvatļauju Nr. BIS-BV-4.2-2018-526 Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecībai.

Pilnu rakstu lasīt šeit.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X