11 | 05 | 2020
A+
A-

Veikti būtiski grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, kas regulē ielu tirdzniecību un pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību piemērošanas kārtību

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes virzītajiem grozījumiem, 09.05.2020. stājušās spēkā būtiskas izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos, kas regulē ielu tirdzniecību un pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību piemērošanas kārtību

Lai Covid-19 radītās krīzes laikā stimulētu uzņēmējdarbību, pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes sagatavotajiem priekšlikumiem pašvaldības saistošo noteikumu grozījumiem, Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija piektdien, 8. maijā, nolēmauz laiku atcelt nodevu par ielu tirdzniecību un noteikt atvieglojumus vasaras kafejnīcu izvietošanai.

Saskaņā ar grozījumiem Rīgas domes 18.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 109 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietā Rīgā” nolemts līdz 31.10.2020. atteikties no pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un ielu tirdzniecību publiskās vietās. Vienlaikus nolemts, ka samaksātā nodeva par periodu no 12.03.2020. – 31.10.2020. tiks atmaksāta.

Tāpat atvieglota kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība. Saskaņā ar grozījumiem Rīgas domes 19.04.2016. saistošajos noteikumos Nr. 198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” turpmāk āra kafejnīcu varēs izvietot ne tikai pie sabiedriskās ēdināšanas telpām (piem., kafejnīcām, bāriem), bet arī pie citām publiskas lietošanas telpām. Savukārt, ja plānots izvietot tikai galdus un krēslus, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoša dizaina, krāsu risinājuma un kvalitatīva materiāla, tad Rīgas pilsētas būvvaldes un Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojums vairs nebūs nepieciešams (pietiks tikai ar izpilddirekcijas izsniegtu atļauju ielu tirdzniecības veikšanai).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X