02 | 07 | 2018
A+
A-

Vēsturisko projektu pieprasīšanas kārtība

Ņemot vērā, ka vēsturiskie projekti, kas datēti līdz 1944. gadam, pakāpeniski tiek pārvietoti uz Latvijas Valsts arhīvu, šobrīd Būvvaldes arhīvā pieejami vēsturiskie projekti no 56. līdz 89. grupai.

Projektus līdz 55. grupai (ieskaitot) jāpieprasa Latvijas Valsts arhīvā, Slokas ielā 16, Rīgā, tālr.: 67613118.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X