A+
A-

Autostāvvietas

Rīgas pilsētas būvvalde informē par patvaļīgi izbūvētajām autostāvvietām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2013. gadā uzsāka darbu pie nerealizēto būvatļauju, kam beidzies derīguma termiņš, datu apkopošanas, kā rezultātā lielā daļā šādu būvobjektu tika konstatēts, ka uzņēmēji, kas krīzes ietekmē nav spējuši tajā laikā realizēt saskaņotās būvniecības ieceres, šajās būvobjektu teritorijās ir ierīkojuši pagaidu autostāvvietas vai iznomājuši teritorijas trešajam personām, kas būvobjektos sniedz šādus pakalpojumus. Sākot apzināt situāciju, kas norādīja uz indikācijām, ka arī citur Rīgas teritorijā ierīkotās autostāvvietas var nebūt saskaņotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Būvvalde no publiski pieejamās informācijas uzsāka datu apkopošanu par Rīgas administratīvajā teritorijā esošajām autostāvvietām. Šobrīd Būvvalde, izvērtējot Būvvaldes rīcībā esošo informāciju, konstatējusi, ka pielikumā pievienotajā sarakstā uzskaitītās autostāvvietas izbūvētas neievērojot normatīvo aktu prasības un nav pieņemtas ekspluatācijā, līdz ar to šo autostāvvietu ekspluatācija ir aizliegta.

Informatīvais materiāls par normatīvo aktu prasībām tiesiskai autostāvvietu izbūvei Rīgas administratīvajā teritorijā publicēts Būvvaldes mājaslapā, sadaļā “Informatīvie materiāli”.

Patvaļīgas vai patvaļīgi izbūvētas autostāvvietas (saraksts atjaunots 2018. gada oktobrī)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X