22 | 12 | 2018
A+
A-

Rokasgrāmata par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas procesu Rīgā

Esam izveidojuši rokasgrāmatu par būvniecības ieceru publiskās apspriešanas procesu Rīgā ar kuru aicinām iepazīties šeit.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X