A+
A-

Gājēju un velosipēdu ceļa savienojuma ar Salu tiltu un sestās ielas būvniecība Zaķusalā

1.2.10. § Par koku ciršanu Zaķusalā, Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 051 0052, 0100 051 0032, 0100 051 0165 saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

1. saistībā ar būvniecību atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:

1.1.1 ošlapu kļavu ø 8/18/5 cm (kārtas Nr. 33) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0052;

1.2.1 ošlapu kļavu ø 20 cm (kārtas Nr. 62) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0032;

2.3.2 ošlapu kļavas ø 18 (kārtas Nr. 56), 11/12/12/13/14/16/16/21 cm (kārtas Nr. 59) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0165;

2. saistībā ar teritorijas kopšanu atļaut cirst:

2.1.1 vītolu ø 6/8/15 cm (kārtas Nr. 16) un 5 ošlapu kļavas ø 18, 24, 11/13, 14/14/15/16, 9/13 cm (kārtas Nr. 18) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0052;

2.2.1 osi ø 16/19 cm (kārtas Nr. 47), 1 kļavu ø 10/11/12 cm (kārtas Nr. 52), 4 ošlapu kļavas ø 5/7/11/12/14/14/15 cm (kārtas Nr. 58), 10/10/18 cm (kārtas Nr. 64), 7/11 cm (kārtas Nr. 65),           5/7/7  cm (kārtas Nr. 68) un 1 baltalksni ø 6/10 cm (kārtas Nr. 76) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0165;

3. noteikt, ka pirms koku ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X