A+
A-

Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbi

Iepirkuma priekšmets: Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbi
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD RPB 2014/1
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 11759,00 EUR
Tālrunis informācijai, kontaktpersona: 67105671, Valdis Dombrovskis, 67105450, Vaiva Vecvagare
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 07.03.2014. plkst.11.00 Amatu ielā 4, 421.kabinetā
Iepirkumu nodaļas tālr. 67037381

Nolikums – 24.02.2014.
Pieteikums dalībai iepirkumā – 24.02.2014.
Informācija par pieņemto lēmumu – 11.03.2014.
Līgums – 02.04.2014.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X