A+
A-

Reklāmas stendu demontāžas, utilizācijas un demontāžas vietas sakārtošanas darbu veikšana

Iepirkuma priekšmets: Reklāmas stendu demontāžas, utilizācijas un demontāžas vietas sakārtošanas darbu veikšana
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD RPB 2014/2
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 5879,00 EUR
Tālrunis informācijai, kontaktpersona: 67105671, Valdis Dombrovskis, 67105450, Vaiva Vecvagare
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 07.03.2014. plkst.11.00 Amatu ielā 4, 421.kabinetā
Iepirkumu nodaļas tālr. 67037381

Nolikums – 24.02.2014.
Pieteikums dalībai iepirkumā – 24.02.2014.
Informācija par pieņemto lēmumu – 17.03.2014.
Līgums – 31.03.2014.

Fontu izmērs
Kontrasts