A+
A-

Autoservisa pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

Iepirkuma priekšmets: Autoservisa pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām
Identifikācijas numurs: RD RPB 2014/3
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 7 500,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersona: 67102888, Mārtiņš Bērziņš
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 07.04.2014. plkst.11.00, Pašvaldības iepirkumu nodaļā, 4.stāvā, 421.kab.
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Noteikumi
Informācija par pieņemto lēmumu – 28.04.2014.
Līgums – 07.05.2014.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X