A+
A-

Daudzstāvu dzīvojamās ēkas un tirdzniecības centra Rīgā, Priedaines ielā 20 konstrukciju pašreizējā stāvokļa novērtējuma, apsekošanas un ģeotehniskās izpētes ekspertīze

Iepirkuma priekšmets: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas un tirdzniecības centra Rīgā, Priedaines ielā 20 konstrukciju pašreizējā stāvokļa novērtējuma, apsekošanas un ģeotehniskās izpētes ekspertīze
Identifikācijas numurs: RD RPB 2014/4
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 120 000,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersona: 67012824, Jānis Palamarčuks
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 29.08.2014. plkst.11.00, Amatu iela 4, Rīga, Klientu apkalpošanas centrs
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Nolikums – 11.07.2014
Nolikuma grozījumi – 08.08.2014
Lēmums – 13.11.2014

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X