A+
A-

Kancelejas preču iepirkšana Rīgas pilsētas būvvaldē

Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču iepirkšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Identifikācijas numurs: RD RPB 2014/5
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 9 300,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012888, Mārtiņš Bērziņš un 67012939, Igors Vulāns
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 29.08.2014. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Noteikumi – 18.08.2014
Lēmums – 12.09.2014
Līgums – 29.09.2014.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X