A+
A-

Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē

Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Identifikācijas numurs: RD RPB 2014/6
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 8 677,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012888, Mārtiņš Bērziņš
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 19.11.2014. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrs, Amatu ielā 4, Rīgā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Noteikumi – 06.11.2014
Lēmums – 26.11.2014
Līgums – 02.12.2014

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X