A+
A-

Ziņu aģentūru pakalpojumi

Iepirkuma priekšmets: Ziņu aģentūru pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD RPB 2014/7

Lēmums – 09.12.2014.
Līgums – 11.12.2014.

Fontu izmērs
Kontrasts