A+
A-

Ziņu aģentūru pakalpojumi

Iepirkuma priekšmets: Ziņu aģentūru pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RD RPB 2014/7

Lēmums – 09.12.2014.
Līgums – 11.12.2014.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X