A+
A-

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Iepirkuma priekšmets: Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās
Identifikācijas numurs: RD RPB 2015/2
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 28925,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 02.03.2015. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrs, Amatu ielā 4, Rīgā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Noteikumi – 17.02.2015
Lēmums – 25.02.2015
Līgums – 08.04.2015

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X