A+
A-

Afišu stabu un stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes, utilizācijas darbi un reklāmas stendu demontāžas, utilizācijas darbu veikšana

Iepirkuma priekšmets: Afišu stabu un stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes, utilizācijas darbi un reklāmas stendu demontāžas, utilizācijas darbu veikšana
Identifikācijas numurs: RD RPB 2015/3
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 20000,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersona: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 27.02.2015. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrs, Amatu ielā 4, Rīgā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 13.03.2015
Līgums – 01.04.2015

Fontu izmērs
Kontrasts