A+
A-

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Iepirkuma priekšmets: Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Identifikācijas numurs: KAC 2018/5 (RD RPB 2018/5)
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 41 999,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz. 26.11.2018. plkst.11.00, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050

Nolikums – 12.11.2018
Lēmums – 30.11.2018

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X