A+
A-

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Iepirkuma priekšmets: Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās
Identifikācijas numurs: RD RPB 2016/4
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 30 000,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 26.04.2016. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 20.05.2016.
Līgums – 20.06.2016.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X