A+
A-

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Iepirkuma priekšmets: Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Identifikācijas numurs: RD RPB 2018/3
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 52 583,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz. 05.11.2018. plkst.11.00, https://www.eis.gov.lv/EIS
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012888

Nolikums – 05.10.2018.
Atzinums  – 09.11.2018.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X