A+
A-

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Iepirkuma priekšmets: Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās
Identifikācijas numurs: RD RPB 2017/2
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 50 791,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012878, Dīns Cielavs

Piedāvājuma iesniegšana: līdz 27.04.2017. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 3.stāvā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Ziņojums – 11.05.2017.
Līgums – 12.05.2017.
IUB

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X