A+
A-

Afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana

Iepirkuma priekšmets: Afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana

Id. Nr.: RD RPB 2017/5
Publicēts: 08.12.2017
Pieteikties līdz: 19.12.2017 plkst. 11.00
Plānotā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 20 000,00

Kontaktpersona:
Oskars Jansons
Tālr.: 67105450
E-pasts: oskars.jansons@riga.lv

Nolikums – 08.12.2017.
Lēmums – 27.12.2017.
Līgums – 01.02.2018.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X