A+
A-

Afišu stabu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma priekšmets: Afišu stabu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
Identifikācijas nr.: RD RPB 2015/7
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 16 115,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67015450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 25.08.2015. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrs, Amatu ielā 4, Rīgā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 27.08.2015
Līgums – 07.09.2015

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X