A+
A-

Afišu stabu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma priekšmets: Afišu stabu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Identifikācijas numurs: RD RPB 2018/2
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 24 752,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz. 25.06.2018. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 3.stāvā

Nolikums – 12.06.2018
Lēmums – 05.07.2018
Līgums – 08.08.2018

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X