A+
A-

Degvielas iepirkums Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

Iepirkuma priekšmets: Degvielas iepirkums Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām
Identifikācijas numurs: RD RPB 2015/4
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 30000,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012888, Mārtiņš Bērziņš
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 02.03.2015. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrs, Amatu ielā 4, Rīgā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 12.03.2015

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X