A+
A-

Dokumentu arhivēšanas pakalpojumi

Iepirkuma priekšmets: „Dokumentu arhivēšanas pakalpojumi”
Identifikācijas nr.: RD RPB 2015/9
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105455, Sandra Veismane
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 13.10.2015

Fontu izmērs
Kontrasts