A+
A-

Kancelejas preču iepirkšana Rīgas pilsētas būvvaldē

Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču iepirkšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Identifikācijas numurs: RD RPB 2015/6
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 20 000,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012939, Igors Vulāns
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 10.08.2015. plkst.11.00, Amatu ielā 4, Rīgā, Klientu apkalpošanas centrā Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 12.08.2015
Līgums – 19.08.2015

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X