A+
A-

Kancelejas preču iepirkšanu Rīgas pilsētas būvvaldē

Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču iepirkšanu Rīgas pilsētas būvvaldē
Identifikācijas numurs: RD RPB 2017/1
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 39 000,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012939 , Igors Vulāns

Piedāvājuma iesniegšana: līdz 31.01.2017. plkst.11.00, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā

Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 06.02.2017
Līgums – 10.02.2017

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X