A+
A-

Komandējumu pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

Iepirkuma priekšmets: Komandējumu pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām
Identifikācijas numurs: RD RPB 2016/1

Lēmums – 08.03.2016.
Līgums – 11.03.2016.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X