A+
A-

Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē

Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Identifikācijas numurs: RD RPB 2015/8
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 26 400,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012888, Mārtiņš Bērziņš
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 11.09.2015. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 3.stāvā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 21.09.2015
Līgums – 24.09.2015

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X