A+
A-

Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē

Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu un biroja inventāra piegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Identifikācijas numurs: RD RPB 2016/5
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 12 500,00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi) bez PVN.
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105655, Monta Tīsiņa
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 01.08.2016. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 03.08.2016.
Līgums – 04.08.2016.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X