A+
A-

Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē

Iepirkuma priekšmets: Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Identifikācijas numurs: RD RPB 2015/10
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 17 000,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012888, Mārtiņš Bērziņš
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 19.10.2015. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā

Lēmums – 26.10.2015
Līgums – 29.10.2015

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X