A+
A-

Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē

Iepirkuma priekšmets: Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Identifikācijas numurs: RD RPB 2016/6
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 12 975,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012939 Igors Vulāns
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 05.08.2016. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 08.08.2016
Līgums – 10.08.2016

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X