A+
A-

Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē

Līgums priekšmets: Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Paziņojuma publikācijas datums IUB: 12.10.2016
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.10.2016, plkst.11.00
Līgumcena: līdz EUR 6 425,00 (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš: 02.12.2016, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 24.10.2016

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X