A+
A-

Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē

Līgums priekšmets:Remontdarbu veikšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Paziņojuma publikācijas datums IUB: 28.10.2016
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 8.11.2016, plkst.11.00
Līgumcena: līdz EUR 6 425,00 (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš: 05.12.2016, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 14.11.2016.
Līgums – 21.11.2016.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X