A+
A-

Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

Iepirkuma priekšmets: Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

Identifikācijas numurs: RD RPB 2018/4
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 41 000,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas:67012888, Ineta Varkale

Piedāvājuma iesniegšana: līdz. 27.09.2018. plkst.10.00, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 3.stāvā.

Nolikums – 17.09.2018.
Lēmums – 09.10.2018.
Līgums – 24.10.2018.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X