A+
A-

Ziņu aģentūru pakalpojumi

Iepirkuma nr. RD RPB 2016/9
Iepirkuma priekšmets: Ziņu aģentūru pakalpojumi
Statuss: Pabeigts

Lēmums – 16.11.2016.
Līgums – 08.12.2016.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X