30 | 03 | 2021
A+
A-

Plānotās izmaiņas ielu tirdzniecības saskaņošanā

Vakar, 29.03.2021., Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja nodeva tālākai virzīšanai jaunos ielu tirdzniecības noteikumus, kas paredz būtiski atvieglot ielu tirdzniecības vietu un vasaras terašu saskaņošanu, vienlaikus samazinot arī saskaņošanai nepieciešamo procedūru skaitu.

infografikas attēls par izmaiņām ielu tirdzniecības saskaņošanā

Ielu tirdzniecības organizēšana:

  • saskaņojums līdz 3 gadiem, ja reģistrētai tirdzniecības vietai netiek mainīts novietojums un vizuālais noformējums;
  • projekts nav nepieciešams, ja pēc saskaņojuma termiņa beigām izvieto tādu pašu tirdzniecības vietas risinājumu;
  • tipveida risinājumi un pašvaldības organizēta saskaņošana ar visām struktūrvienībām komersanta vietā.

Vasaras terašu izvietošana:

  • ēdiena leite terasē un norēķinu veikšana, ja letes dizains integrēts kafejnīcas terases dizainā;
  • tirdzniecība autostāvvietas daļā uz brauktuves, ja piesaiste vasaras kafejnīcai un terasei un tirdzniecību veic no mehanizēta transportlīdzekļa vai piekabes;
  • nav nepieciešams saskaņojums ar Būvvaldi un Satiksmes departamentu, ja izmanto tipveida risinājumu;
  • pagarināts demontāžas termiņš, ja terase netiek ekspluatēta (nebūs jādemontē ziemas periodā). Terases demontāža jāveic līdz 2023. gada 31. martam.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X