A+
A-

Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana

Ja būvniecības administratīvais process uzsākts papīra formātā, to jebkurā brīdī iespējams un arī ieteicams turpināt BIS. Detalizētāk par būvniecības dokumentācijas iesniegšanu BIS uzzini izveidotajā infografikā.

Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas infografikas bilde

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X