A+
A-

Mainīta nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

Mainīta kārtība un nosacījumi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtībā Rīgā. Turpmāk iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai iesniegšana Rīgas pilsētas būvvaldē (https://www.rpbv.lv/veidlapas/) un Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (https://pip.riga.lv/nin_atv_kulturas_pieminekli/) veicama tikai elektroniski, izmantojot iestāžu oficiālās e-pasta adreses: buvvalde@riga.lv un pip@riga.lv. Informējam, ka elektroniski parakstītiem pieteikumiem, kurus iesniedz ēkas apsaimniekotājs, jāpievieno apsaimniekošanas tiesību apliecinošs dokuments.

Izmaiņas NĪN atvieglojuma piešķiršanas kārtībā Rīgā infografika

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X