Priekšlikumi par nepieciešamajiem NA grozījumiem, 2014. – 2020. gads

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X