Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
DA-21-82-acv 18.10.2021 Teritorijas kopšana Lāčplēša iela 76 (kadastra apzīmējums 0100 031 0037) Papele 1 30 Daudzstumbra koka stumbrs-bīstams
DA-21-74-acv 15.10.2021 Teritorijas kopšana Brīvības gatve 257 (kadastra apzīmējums 0100 086 0023) Bērzs 1 43 bīstams
DA-21-81-acv 15.10.2021 Teritorijas kopšana Pilsoņu iela 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) Bērzs 1 22 inventarizācijas Nr. 2936
DA-21-76-acv 15.10.2021 Teritorijas kopšana Miera iela 23 (kadastra apzīmējums 0100 023 0072) Kļava 1 65 bīstams
DA-21-75-acv 15.10.2021 Teritorijas kopšana Invalīdu iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 0111, kadastra numurs 0100 017 0067) Egle 1 26 nokaltusi
DA-21-80-acv 15.10.2021 Teritorijas kopšana Spāres iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 075 2042) Goba 1 39 nokaltusi
DA-21-78-acv 15.10.2021 Teritorijas kopšana Kalnciema iela 137A (kadastra apzīmējums 0100 076 0406) Goba 1 40 nokaltusi
DA-21-79-acv 15.10.2021 Teritorijas kopšana Codes iela 58A (kadastra numurs 0100 106 0225, kadastra apzīmējums 0100 106 1032) Ieva 2 20 bīstama
DA-21-79-acv 15.10.2021 Teritorijas kopšana Codes iela 58A (kadastra numurs 0100 106 0225, kadastra apzīmējums 0100 106 1032) Ieva 2 20 nolūzusi
DA-21-77-acv 15.10.2021 Teritorijas kopšana Laktas iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 0050, kadastra numurs 0100 017 0071) Liepa 1 41 nokaltusi