Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
DA-22-562-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Rūpniecības iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 011 0085) Parastā kļava 1 20 nokaltusi
DA-22-560-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Jūrmalas gatves sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 51A Melnalksnis 1 38 nokaltis
DA-22-560-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Jūrmalas gatves sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 51A Parastā goba 1 34 nokaltusi
DA-22-560-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Jūrmalas gatves sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 51A Parastā goba 1 43 nokaltusi
DA-22-560-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Jūrmalas gatves sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 51A Parastā goba 1 46 nokaltusi
DA-22-560-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Jūrmalas gatves sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 51A Parastā goba 1 50 nokaltusi
DA-22-565-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Mārkalnes iela 5 (kadastra apzīmējums 0100 091 2100) Parastā liepa 1 55 Nokaltis
DA-22-560-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Pilsoņu ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 056 9999), pie Pilsoņu ielas 15 Parastā liepa 1 44 nokaltusi
DA-22-561-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Airu iela 72A (kadastra apzīmējums 0100 120 2051) Āra bērzs (kārpainais bērzs) 1 27
DA-22-564-acv 23.05.2022 Teritorijas kopšana Meža prospekts 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) Parastā ieva 1 34 nolūzusi