Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
BV-21-103-acv 26.02.2021 Būvniecība Ķiburgas iela 10E (kadastra apzīmējums 0100 082 1027) Kļava 1 38 bīstams
BV-21-101-acv 26.02.2021 Teritorijas kopšana Kabiles ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 106 9010), pie Kabiles ielas 21 Bērzs 1 54 nokaltis
BV-21-98-acv 26.02.2021 Teritorijas kopšana Dikļu iela 49 (kadastra apzīmējums 0100 105 2130) (nenoteikts - 2) 1 24 Riekstkoks (daudzstumbru koka stumbrs
BV-21-98-acv 26.02.2021 Teritorijas kopšana Dikļu iela 49 (kadastra apzīmējums 0100 105 2130) (nenoteikts - 2) 2 21 Riekstkoks (daudzstumbru ø 21/21/24 cm
BV-21-102-acv 26.02.2021 Teritorijas kopšana Ģimnastikas iela 23 (74. grupa, 12. grunts) Kļava 1 49 daudzstumbru ø 49/48/63 cm
BV-21-100-acv 26.02.2021 Teritorijas kopšana Ugāles iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0439) Bērzs 1 55
BV-21-102-acv 26.02.2021 Teritorijas kopšana Ģimnastikas iela 23 (74. grupa, 12. grunts) Kļava 1 63 stumbrs
BV-21-99-acv 26.02.2021 Teritorijas kopšana Laidzes iela 11 (75. grupa, 474. grunts) Kļava 1 26
BV-21-100-acv 26.02.2021 Teritorijas kopšana Ugāles iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0439) Bērzs 1 26
BV-21-100-acv 26.02.2021 Teritorijas kopšana Ugāles iela 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0439) Bērzs 1 50