Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
BV-21-697-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana Daudzeses iela 2 (kadastra apzīmējums 0100 053 2014) Osis 1 40 nokaltis
BV-21-692-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana zemesgabals bez adreses (Kadastra apzīmējums 0100 059 2021), pie Sabiles un Ormaņu ielas krustojuma Goba 1 54 nokaltusi
BV-21-696-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana Stērstu ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 073 9005), pie krustojuma ar Mazo Stērstu ielu Vītols 1 31 nolūzis
BV-21-696-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana Uzvaras parka teritorija (kadastra apzīmējums 0100 049 2029 8002) Liepa 1 52 nolūzusi
BV-21-695-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana Hāpsalas iela 21 (kadastra apzīmējums 0100 015 0046) Bērzs 1 30 nokaltis
BV-21-692-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana zemesgabals bez adreses (Kadastra apzīmējums 0100 059 2021), pie Sabiles un Ormaņu ielas krustojuma Goba 1 26 nokaltusi
BV-21-692-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana zemesgabals bez adreses (Kadastra apzīmējums 0100 059 2021), pie Sabiles un Ormaņu ielas krustojuma Goba 1 21 nokaltusi
BV-21-693-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana Stirnu iela 37 (kadastra apzīmējums 0100 070 2435), Ieva 1 38 nolūzusi
BV-21-690-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana Maskavas iela 307 (kadastra apzīmējums 0100 078 2162) Pīlādzis 1 21 stumbrs
BV-21-690-acv 05.08.2021 Teritorijas kopšana Maskavas iela 307 (kadastra apzīmējums 0100 078 2162) Pīlādzis 1 20 divstumbru ø 20/21 cm nokaltis