Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
BV-20-1130-acv 26.10.2020 Būvniecība Kronvalda bulvāris 2 (10. grupa, 162. grunts) Goba 1 17 mazvērtīgs koks, kas attīstījies kā sējenis
BV-20-1132-acv 26.10.2020 Teritorijas kopšana zemesgabals starp Slokas un Bāriņu ielu (49. grupa, 2029. grunts), Uzvaras parka teritorijā, Vītols 1 80 stumbrs, izgāzies
BV-20-1130-acv 26.10.2020 Būvniecība Simtgades aleja, kadastra apzīmējums 0100 010 0120 Kļava 1 36 sējenis, aug blakus augošā ozola vainagā
BV-20-1130-acv 26.10.2020 Būvniecība Zemesgabals bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 010 0088, pie Kronvalda bulvāra 2 Liepa 1 39 aug vietā, kur plānota iebrauktuves izbūve
BV-20-1130-acv 26.10.2020 Būvniecība Simtgades aleja, kadastra apzīmējums 0100 010 0120 Ozols 1 64 novērtējams kā problemātisks, vienmērīgi sasvēries R virzienā, sēņu augļķermeņi stumbra lejasdaļā, trupe sakņu sistēmā, pastāv risks izgāzties
BV-20-1130-acv 26.10.2020 Būvniecība Kronvalda bulvāris 2 (10. grupa, 162. grunts) Ošlapu kļava 1 22 ø 22/18/18 cm, stumbrs, mazvērtīgs koks, kas attīstījies kā sējenis
BV-20-1130-acv 26.10.2020 Būvniecība Kronvalda bulvāris 2 (10. grupa, 162. grunts) Ošlapu kļava 2 18 ø 22/18/18 cm, stumbri, mazvērtīgs koks, kas attīstījies kā sējenis
BV-20-1128-acv 26.10.2020 Teritorijas kopšana Miera iela 45 (24.grupa, 2070.grunts) Bērzs 1 19 celma caurmērs 25 cm, nokaltis, bīstams
BV-20-1129-acv 26.10.2020 Teritorijas kopšana Brīvības iela 122 (28. grupa, 8. grunts) Kļava 1 26 nokaltusi
BV-20-1124-acv 26.10.2020 Teritorijas kopšana Aviācijas iela 25 (78. grupa, 2061. grunts) Papele 1 104 bīstama