Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
BV-20-1179-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Zemesgabals bez adreses ar kadastra Nr. 0100 120 1357, pie Attekas ielas 4 Priede 1 77 pie sakņu kakla intensīvi attīstījusies trupe, Z pusē atšķēlusies miza un neliela daļa bojātās koksnes, koks var lūzt, bīstams,saglabāšanas pasākumi nav iespējami pie esošiem bojājumiem
BV-20-1177-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Ilmājas iela 12 (73. grupa, 2063. grunts) Bērzs 1 23 nokaltis
BV-20-1178-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Poruka iela 7 (94. grupa, 124. grunts) Kļava 1 28 pamatstumbrs ir ar bojājumu, jo nolūzušās ass atlikusī daļa ir nedzīva, ar trupes pazīmēm, pamatstumbrs ir ar koksnes struktūras bojājumiem, ass ir ar slīpumu, stumbrs atzīstams par bīstamu
BV-20-1183-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Meldru iela 2 (120. grupa, 176. grunts) Liepa 1 37 koks sasvēries, sakņu zonā augsnes pacēlums, sakņu atrāvumi, bīstams koks
BV-20-1184-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Grostonas iela 6B (24. grupa, 2098. grunts) Papele 1 35 ø 35/46/41/36 cm, stumbrs izlūzis, trupe pie sakņu kakla,stumbru savienojumu vietās konstatēti plaši atvērumi, plaisas, koks avārijas stāvoklī, bīstams saskaņā ar arborista atzinumu
BV-20-1184-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Grostonas iela 6B (24. grupa, 2098. grunts) Papele 1 46 ø 35/46/41/36 cm, trupe pie sakņu kakla,stumbru savienojumu vietās konstatēti plaši atvērumi, plaisas, koks avārijas stāvoklī, bīstams saskaņā ar arborista atzinumu
BV-20-1184-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Grostonas iela 6B (24. grupa, 2098. grunts) Papele 1 36 ø 35/46/41/36 cm, trupe pie sakņu kakla,stumbru savienojumu vietās konstatēti plaši atvērumi, plaisas, koks avārijas stāvoklī, bīstams saskaņā ar arborista atzinumu
BV-20-1184-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Grostonas iela 6B (24. grupa, 2098. grunts) Papele 1 41 ø 35/46/41/36 cm, trupe pie sakņu kakla,stumbru savienojumu vietās konstatēti plaši atvērumi, plaisas, koks avārijas stāvoklī, bīstams saskaņā ar arborista atzinumu
BV-20-1182-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Magoņu iela 7 (56. grupa, 189. grunts) Ieva 1 16 ø 16/23 cm, stumbrs, bīstams
BV-20-1182-acv 29.10.2020 Teritorijas kopšana Magoņu iela 7 (56. grupa, 189. grunts) Ieva 1 12 ø 23/22/12 cm, stumbrs, bīstams