Koku ciršanas atļauju meklētājs
Koku ciršanas atļauju meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Informācija pieejama par koku ciršanas atļaujām, kas izsniegtas, sākot no 2017. gada jūlija. Pieejamas ciršanas atļaujas par kokiem, kuri ir atzīti par nokaltušiem vai bīstamiem, vai arī kuru ciršanu ir saskaņojusi Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, un par tiem ir samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Meklētājā nav atrodama informācija par kokiem, kuru ciršana paredzēta saistībā ar zemesgabala apbūvi (kokiem, kuru ciršana pamatota ar plānoto būvniecību, ciršanas atļauja ir būvatļauja).
Numurs Datums Veids Adrese / Kadastrs / Grupa, Grunts Suga Skaits Diametrs Piezīmes
BV-21-363-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Āpšu iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 053 0243) Goba 1 24 nokaltis daudzstumbru koks ø 24/27 cm
BV-21-364-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Bērzpils ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējumu 0100 086 9009) pie Bērzpils ielas 1 Papele 1 54 nokaltusi
BV-21-364-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Bērzpils ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējumu 0100 086 9009) pie Bērzpils ielas 1 Papele 1 51 nokaltusi
BV-21-362-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Cimzes iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 543) Priede 1 26 nokaltusi
BV-21-363-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Āpšu iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 053 0243) Goba 1 27 nokaltis stumbrs
BV-21-362-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Atlantijas ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 120 9002), pie zemesgabala Atlantijas ielā 97 Priede 1 27 nokaltusi
BV-21-362-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Atlantijas ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 120 9002), pie zemesgabala Atlantijas ielā 97 Priede 1 20 nokaltis stumbrs
BV-21-362-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Atlantijas ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 120 9002), pie zemesgabala Atlantijas ielā 97 Priede 1 17 nokaltis daudzstumbru koks ø 17/20 cm
BV-21-362-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Vīlipa ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 060 0293), pie krustojuma ar Āgenskalna ielu Bērzs 1 20 nokaltis
BV-21-362-acv 14.05.2021 Teritorijas kopšana Cimzes iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 543) Priede 1 23 nokaltusi